Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Prodloužená záruka

Záruka

Na produkty PINGUIN se vztahuje zákonná záruka v délce 24 měsíců (dle § 620 Občanského zákoníku). Záruční doba každého zboží začíná běžet okamžikem, kdy kupující převezme věc od prodávajícího (§ 621 občanského zákoníku – zákona č. 40/1964 Sb. ve znění novel, dále jen OZ).

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§ 619 OZ). To znamená, že prodávající poskytuje dvouletou záruku pouze na vady. Vadu výrobku nelze zaměňovat s jeho životností. Reklamovat nelze závadu, kterou jste způsobili vlastním zaviněním, např. mechanické poškození.

Prodloužená záruka

Protože neustále zvyšujeme kvalitu svých výrobků, na vybrané produkty, označené štítkem „Prodloužená záruka“ poskytujeme nově službu Prodloužená záruka, v délce trvání, uvedené na štítku konkrétního produktu.

Definice Prodloužené záruky:

 • Prodloužená záruka spočívá v prodloužení bezplatné servisní opravy některých výrobků nad rozsah zákonné záruky tj. 24 měsíců.
 • Prodloužená záruka je služba, kterou se poskytuje bezplatný servis nutný k odstranění všech závad výrobku způsobených vadným materiálem nebo vadou výroby, k nimž dojde při běžném používání, projeví se a jsou uplatněny v době platnosti prodloužené záruky.
 • Prodlouženou záruku poskytujeme u produktů u kterých je tato Prodloužená záruka označena na webových stránkách výrobce (www.pinguin.cz), v délce trvání uvedené na štítku konkrétního produktu do níž se nepočítají uvedené 2 roky zákonem dané záruky ("2+").

Uplatnění Prodloužené záruky

Definice závady zboží, při které lze uplatnit Prodlouženou záruku:

jedná se o závadu výrobku, pokud byl používán ve shodě s návodem k použití a způsobem, který odpovídá normálnímu používání výrobku.

Prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním.

Prodloužená záruka se nevztahuje na poškození zboží vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem či výrobcem určeno
 • zanedbáním péče o zboží
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými na visačce výrobku
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či opravou zboží mimo servis PINGUIN
 • zboží, které bylo upravováno dle požadavků zákazníka či samotným zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Pro uplatnění služby Prodloužené záruky musí kupující s reklamovaným zbožím doručit kopii nákupního dokladu obsahující datum nákupu produktu.

Pro zboží zakoupené na e-shopu www.pinguin.cz lze Prodlouženou záruku uplatnit výhradně:

 • zasláním vadného zboží na adresu: Activent 365 s.r.o., Běloveská 187, 547 01,  Náchod

Způsob odstranění vad

Prodávající zaručuje kupujícímu odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od uplatnění Prodloužené záruky a to bezplatnou opravou výrobku.

Počet uplatnění nároků na odstranění vad zboží v době Prodloužené záruky není omezen. Prodloužená záruka se neprodlužuje o dobu, po kterou byl produkt v opravě.

Přenesení záruky

Přenesení platnosti Prodloužené záruky na třetí osobu na dobu, která zbývá do konce její původní platnosti je možné. I v tomto případě je ale nutné s reklamovaným zbožím doručit kopii nákupního dokladu obsahující datum nákupu produktu.

Ukončení Prodloužené záruky

Prodloužená záruka končí posledním dnem součtu zákonné a prodloužené záruky.