Velikostní tabulky

Použití velikostních tabulek

  1. Ve svém šatníku najděte podobný kus oblečení jako ten, který vybíráte.
  2. Položte jej na rovný podklad a narovnejte.
  3. Změřte míry vyznačené na obrázcích a zapište si je.
  4. Porovnejte Vámi naměřené rozměry s tabulkou, sloupec, se kterým se Vámi naměřené hodnoty shodují, určuje vaši velikost.

 

Velikostní tabulky

Velikostní tabulky kalhoty xlsx (305.71 Kb)
Velikostní tabulky bundy xlsx (143.37 Kb)